se_MILJÖ 2018-05-23T13:55:35+02:00

Vilax har sedan företaget grundades alltid värnat om miljön.

Vi tillverkar våra produkter på ett sätt som förutom att ge ett gott resultat är så skonsamt för miljön som möjligt.

Vilax soffor och sängar har lång livslängd. Det är bra för miljön. Både soffor och sängar från Vilax kan enkelt kläs om.

Vi väljer råvaror som inte är hälsofarliga eller skadar miljön. I förlängningen innebär detta att ingående material inte heller skall vara farliga att använda i produktionen eller hanteringen.

Vår tillverkning ger endast upphov till små mängder avfall men även det som finns tar vi hand om på ett miljövänligt sätt.

Vid frakt överväger vi noga användningen av emballage så det inte blir mer än nödvändigt för just den avsedda transportmetoden. Vi försöker också att i möjligaste mån att återanvända emballage.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande
har all sin produktion kvar i Sverige.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande har all sin produktion kvar i Sverige.