Vilax GDPR Policy 2018-05-28T10:56:46+00:00

Vilax GDPR Policy

Vilax syn på persondata och IT-säkerhet

I samband med införandet av GDPR har Vilax genomfört en översyn av all persondata som hanteras på Vilax och som omfattas av de nya bestämmelser som träder i kraft den 25 maj 2018.

Vilax eftersträvar att helt uppfylla alla krav som ställs på verksamheten i detta avseende.

Vi har en tydlig organisation som hanterar alla data relaterade frågor:

Ansvarig: Björn Persson, VD

I teamet ingår: Mack Palomäki, Ulf Persson, Anders Persson.

Vi hanterar endast data som är relevant för verksamheten. Vi befattar oss inte med personuppgifter om åsikter, hälsa, politisk inriktning osv.

Vi lagrar minsta möjliga mängden persondata som behövs för att bedriva verksamheten. All hantering och lagring av persondata har direkt relevans till verksamheten.

Vi säljer inte kund/leverantörs data eller delar med oss kund/leverantörs data till andra.

Vi lagrar själv all vår persondata som omfattas av GDPR (utom e-post) säkert i ett databassystem. Epost hanteras av en extern tjänsteleverantör som är baserad i EU.

Vi genomför systematisk data- och IT-översyn samt gör kontinuerliga förbättringar för att minimera risken för angrepp/intrång samt för att hindra att vår data stjäls eller används obehörigt.

Vi följer inte och lagrar inte beteendet av besökarna på vår webbsite och vi använder inte cookies.

Vi arbetar fortlöpande med underhåll av vår persondata för att säkerställa att uppgifterna är så riktiga och aktuella som möjligt. Vi gör det enkelt för våra kunder att få veta vilka uppgifter vi lagrar samt hur de skall gå till väga för att ändra uppgifter som inte är aktuella eller riktiga. Vi kan enkelt ta bort personuppgifter om någon så önskar.

Vilax standardsoffor nu med Möbelfakta märkning

Soffor i Vilax storstadsserie kan beställas med Möbelfakta märkning.
Kontakta oss för mera information om klädsel som är godkänd.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande
har all sin produktion kvar i Sverige.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande har all sin produktion kvar i Sverige.